Icoontjes mensenTEAMCOACHING

Eveline coacht teams als:

• de samenwerking vastloopt of stroef verloopt

• het gezamenlijke doel of gevoel mist

• teamleden niet van elkaar weten waar ze goed in zijn

• teamleden effectiever willen samenwerken

Het is mijn doel om mensen inzicht te geven in hun talenten en kracht en daardoor meer uit zichzelf kunnen halen. Hen vertrouwen geven om zichzelf te zijn en hun juiste plek in te nemen in het team. Ik wil teams hun voordeel laten doen met deze individuele inzichten en zo de talenten die in een team aanwezig zijn beter op elkaar afstemmen. Dit helpt teamleden beter samen te werken, plezier in het werk te hebben en niet te vergeten samen mooie doelen te behalen!

Vaak is in een team duidelijk wat er te doen staat, maar niet de manier waarop, het HOE. Hoe doen we dit samen?

Een instrument waarmee ik teams meer inzicht geef in elkaars kracht is de Talenten- en drijfveren analyse. Individuele teamleden doen allereerst zelfstandig een online analyse en vervolgens zullen we in een of meerdere teamsessies inzicht geven in de talenten, gedragsstijlen en achterliggende drijfveren van de teamleden.

Thema’s die aan bod kunnen komen, tijdens de teamsessie(s), zijn:

• het vinden van een gezamenlijk doel

• interpersoonlijke communicatie

• manier van samenwerken in het team

• werkdruk

• ruimte geven en ruimte nemen

Wil je meer weten over deze aanpak of jouw vraag voorleggen over jouw team, neem contact met me op.

icoontje welkom handicoontje radar   Icoontje TVicoontje klembord groen icoontje contact donker