icoontje radarCOACHPROCES

Elk coachproces start met jouw concrete vraag, behoefte of wens. In een intakegesprek kunnen we samen het vertrekpunt concreet maken en een uiteindelijk doel bepalen. We bespreken ieders rol en verantwoordelijkheid in dit proces.

Het coachproces bestaat uit een aantal sessies, die met tussenkomst van 2-3 weken zullen plaatsvinden. Na de intake krijg je een indicatie van het aantal sessies. Elke sessie duurt tussen de 60 en 90 minuten. Dit bepalen we vooraf. Tijdens het coachproces bespreken we samen de voortgang en de inschatting van het vervolgtraject.

STARTPUNT

Een startpunt voor mijn coachtrajecten is een talentenanalyse in combinatie met drijfverenanalyse . Deze online testen geven je inzicht in waar jij goed in bent, welk gedrag en welke talenten jij sterk ontwikkeld hebt en waar jij nu eigenlijk het hardst voor gaat rennen of vol energie je bed uit komt elke dag. Je kent jezelf nu nog beter.

De inzichten die je zeker uit deze analyses krijgt, ontvang je in een uitgebreid rapport en geven vervolgens richting voor de volgende fase; wat wil je over jezelf vertellen. Persoonlijke groei ligt alleen in je eigen handen. Jij alleen kunt aan een ander duidelijk maken wat je wilt of wat jouw droombaan is. Eveline helpt jou dit verhaal te vertellen en ook het waarom jij daar nu zo geschikt voor bent. Alleen als dit echt vanuit jezelf komt, kun je ook een ander overtuigen.

We staan hier stil bij de keuzes die je maakt en hebt gemaakt. We bespreken in verschillende werkvormen diverse situaties, mogelijke belemmeringen en uitdagingen. Deze werkvormen verschillen per sessie en vragen soms ook om thuis nog verder over na te denken of mee aan de slag te gaan.

Wanneer je je uiteindelijk bewust bent van jouw keuzes en wat jouw rol hierin kan zijn, kunnen we tot actie overgaan. Samen kijken we wat jij echt wilt gaan doen en hoe. We stellen een actieplan op en zorgen dat je in beweging komt. De beweging die ontstaat mag iets blijvends worden, waar je vol vertrouwen op terug kunt vallen.

Dit helpt richting te geven aan ontwikkeling, bewust keuzes te maken en te genieten van het talent en de groei in jezelf.

Vol vertrouwen jezelf zijn

Wil jij dat ook?
Wil jij dat ook?

icoontje welkom hand   Icoontjes mensen Icoontje TVicoontje klembord groen icoontje contact donker