Het is zover! Maar hoe ga je als team weer echt “Samen Werken” ?

Werk is na de vakanties weer opgestart en we zoeken met elkaar een weg om samen te werken. Toch merken we dat samenwerken niet zo makkelijk gaat als het hiervoor ging. De vraag komt op “terug naar kantoor… hoe dan?”.

We weten dat de 1,5 meter samenleving en werken op afstand vanuit huis heeft echt iets met ons gedaan. Het heeft een tijd geduurd voordat het ging wennen, maar nu we terug kunnen schakelen merken we dat dit niet zomaar vanzelf gaat. Hoe verbinden we ons met elkaar in het team?

We krijgen veel vragen van klanten die niet goed weten hoe opnieuw op te starten met hun team. Ook in de media zijn artikelen gepubliceerd over de. Zoektochten naar hoe dit aan te pakken.  Zie het artikel in Sprout bijvoorbeeld waarin wordt aangestipt dat de productiviteit omhoog is gegaan maar het sociale cement na een jaar thuis werken echt mist in teams.

 en ik geven al jaren succesvol teamtrainingen die gericht zijn om elkaar in het team optimaal te benutten en samenwerkingen te verbeteren. Dit doen we met het DISC als instrument. Wij denken dat dit juist nu een uitgelezen moment is om met je team tijd te maken en ECHT met elkaar te verbinden. Net nu we weer langzaamaan naar samen naar kantoor kunnen in plaats van alleen maar vanaf huis. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om ons aanbod in de spotlight te zetten.

Niets is vanzelfsprekend

Na een lange tijd thuis werken, missen jij en je teamleden waarschijnlijk ook de gezamenlijkheid die eerder zo vanzelfsprekend leek. Dit gaat niet zomaar vanzelf over. Daarvoor is het nodig energie in elkaar, in het team te steken.

Ieder zal afzonderlijk ontdekt hebben wat persoonlijk de voordelen waren van het thuiswerken. Deze mogen natuurlijk ook behouden blijven en met elkaar gedeeld. Daarnaast bestaat het gemis aan gezamenlijke activiteiten, werkoverleg en spontaan contact op de werkvloer. Hiervoor zal ieder teamlid op een eigen manier een weg gaan vinden.

 

Door in het teamprogramma “Samen Werken” tijd te nemen met elkaar, bieden we in korte tijd van 6 weken alle mogelijkheden samen stil te staan bij wat ieder zou willen.

Ieder teamlid stimuleren we na te denken over “Wat wil ik eigenlijk behouden en wat heb ik gemist?” en vervolgens samen te bespreken “Hoe willen we weer met elkaar Samen Werken?”.  Door te kijken wat mensen nu nodig hebben en daarbij rekening te houden met de verschillen. Niet alleen hebben we allemaal iets anders hebben om gemotiveerd die ‘frisse start’ te maken. We hebben de afgelopen periode ook allemaal anders beleefd. Het kost tijd voor mensen om hun draai weer te vinden in hun team. Die tijd kun je maar één keer geven. Door samen aan de slag te gaan met de vragen die er zijn, stimuleren we het regie nemen over het werkgeluk van jezelf als individu en als team.

Geef jezelf en jouw team deze energie-boost! Kijk voor meer informatie hier.

#samenwerken #team #verbinden #weernaarkantoor #wayofworking #teamcoaching